×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۱۶ مرداد , ۱۴۰۱
25 تیر 1398

مديران خودروسازي معتقــد بــه مجازات شــركت پــژو هســتند، مجازاتــى كه بــه علت ترك يكجانبه قرارداد صورت گرفت يكه زارع در پاسخ به ً اين سوال كه چرامجددا همكاري بــا پــژو در دستور كار قرار گرفت و پــس از تــرك ايران از ســوى اين شــركت اين خــودرو همچنان به نام پژو به بــازار عرضه مىشــود؟ گفته: به هر حــال ايــن محصولات متعلق به شــركت پژو اســت اما به دليل ترك يكجانبــه قــرارداد،مــا مســير را ادامــه داده و بــدون اتــكاى بــه اين مجموعه بــر روى توليد آن متمرکز شدهايم

logo-samandehi